19/05/1626, 4

19/05/1626, 4

4 Jan de Coenen, schout te Oosterhout, verzoekt voor zijn eigen behoefte levensmiddelen te mogen halen.
Hij dient een lijst in te leveren.