20/05/1626, 2

20/05/1626, 2

2 Op attestatie van baljuw, burgemeesters en raden van Niervaart [Klundert] mogen Thonis Corstiaenssen en Pieter Pieters ieder twee paarden, Gijbert Adriaenssen en Theunis Priemers ieder één paard naar [de polder] Bloemendaal brengen tegen Bosch' licent en onder borgstelling dat zij daar blijven.