20/05/1626, 10

20/05/1626, 10

10 Kapitein Johan Mario krijgt een jaar uitstel van de terugbetaling van een bedrag van 600 gld. dat hem door het land is verstrekt voor een reis naar Bazel.