20/05/1626, 13

20/05/1626, 13

13 De RvS mag beslissen over het verzoek van kapitein Meutis om betaling van het tijdens zijn absentie vervallen traktement.