20/05/1626, 14

20/05/1626, 14

14 Baljuw, burgemeesters en schepenen van de steden en ambachten van Axel, Terneuzen en Biervliet hebben 16 mei schriftelijk verzocht om gevolmachtigden met het oog op vernieuwing van de wet en auditie van de rekeningen. Ook zouden zij kennis moeten nemen van hetgeen de magistraat ten behoeve van politie en justitie onder de aandacht wil brengen en van enige door de Raad van Vlaanderen voorgenomen inbreuken op hun privileges.
Catz, pensionaris van Dordrecht, de Zeeuwse gecommitteerde raden Huessen en Jan Vosbergen zijn gecommitteerd.