20/05/1626, 15

20/05/1626, 15

15 Het rekest van de pachters van het kwart van de konvooien en licenten wordt gelezen. Zij verzoeken de Noordvaarders te houden aan de wettelijke verklaring van de scheepsgrootte voordat zij uitvaren omdat zij daarover pro rata moeten betalen conform het door HHM genomen besluit. Ook zou aan hen de korting met een zesde deel, waarop zij aanspraak maken, moeten worden ontzegd.
De Bie en Schagen zal het rekest ter hand worden gesteld om te onderzoeken wat voor zowel het land als de pachters het best gedaan kan worden. Zij zijn eerder aangewezen om naar Noord-Holland te gaan ter bevordering van de uitvoering van het plakkaat op de admiraalschappen en de bewapening van de koopvaarders.