20/05/1626, 16

20/05/1626, 16

161 Sommelsdyck verschijnt ter vergadering en geeft te kennen dat secretaris van de Franse ambassadeur uit Frankrijk is teruggekeerd en het concepttraktaat heeft meegenomen waarover hij, Sommelsdijck, in zijn rapport sprak. De ambassadeur zal opening van zaken geven als hij daarover door HHM wordt benaderd. Sommelsdijck verzoekt HHM, alvorens stappen te ondernemen, eerst zijn rapport te lezen waarin over de voorwaarden en artikelen inzake het traktaat wordt gesproken.
HHM benoemen Culenborch, Noortwyck, Vosbergen, Boetzeler, Haersolte en Schaffer om de werkelijke situatie rond het traktaat te achterhalen met behulp van Sommelsdijck en diens rapport.

1 Deze resolutie is gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 126-127.