20/05/1626, 17

20/05/1626, 17

17 Cracou schrijft d.d. Elseneur .. april 1 over zijn aankomst te Elseneur [Helsingør ] en over het feit dat de koopvaardijschepen geheel onbewapend varen, in strijd met het plakkaat dat in juli 1625 daarover is verschenen.
De brief gaat naar De Bye en Schagen opdat zij hun commissie beter kunnen uitvoeren.

1 Datum niet ingevuld.