20/05/1626, 18

20/05/1626, 18

18 Adam van Zevel verzoekt voor zichzelf en zijn erfgenamen octrooi gedurende vijftig jaar voor bepaalde uitvindingen.
Hij zal worden gehoord door Rantwyck, Antwerpen en Hertevelt.