20/05/1626, 6

20/05/1626, 6

6 Robert Trotter, koopman uit Edinburgh, krijgt paspoort om vijfhonderd musketten met forketten en bandeliers en tweehonderd spiesen en corseletten naar Edinburgh te vervoeren tegen betaling van 's lands rechten en onder borgstelling dat zij daar blijven.
Eenzelfde paspoort is toegestaan aan Patrick Stuard, koopman uit Aberdeen, voor het transport van vijftig musketten met forketten en bandeliers en vijftig harnassen met spiesen naar Schotland.