20/05/1626, 7

20/05/1626, 7

7 Guillaume Bartelotti, koopman te Amsterdam, krijgt paspoort om naar de hertog van Toscane (die HHM daarover heeft geschreven) honderdvijftig pond buskruit, tweehonderd karabijnen en een kuraswapen naar Nederlands model uit te voeren. Hij dient 's lands rechten te betalen, te waarborgen dat het wapentuig nergens anders terechtkomt en moet in ruil voor het buskruit eenzelfde hoeveelheid salpeter invoeren.