20/05/1626, 9

20/05/1626, 9

9 De RvS adviseert de dorpen Raamsdonk en Waspik op hun op 29 april besproken rekest toe te staan zomergerst voor zeventig morgen land uit Geertruidenberg te halen onder borgstelling dat dit niet naar een andere plaats wordt gebracht. Op het punt van het vee is het verzoek te algemeen zodat daarover geen besluit mogelijk is.
HHM besluiten conform het advies.