22/05/1626, 1

22/05/1626, 1

1 De RvS heeft geadviseerd de magistraat van Oosterhout op zijn 14 mei ingediende verzoek toe te staan in plaats van de bij akte van 29 nov. 1625 verleende vijfentwintig tonnen bier, elke week veertig à vijfenveertig tonnen uit Geertruidenberg te halen.
HHM besluiten conform het advies.