22/05/1626, 6

22/05/1626, 6

6 Doublet en Van der Haer geven in opdracht van de RvS ter vergadering te kennen dat Goswinus Meurskens de per 11 mei vervallen maand al heeft uitgekeerd aan enige Franse, nu gerepartieerde compagnie├źn. Hij verzoekt daarom door de ontvanger te worden terugbetaald omdat het hem te duur en kostbaar is dit op de diverse provincies te verhalen.
Gezien het feit dat enkele provincies al maatregelen hebben genomen voor de aanvaarding en betaling van de op hen omgeslagen troepen, besluiten HHM te blijven bij hun resolutie van 19 mei over de bovengenoemde maand. De RvS zal de provincies het slot van de rollen sturen waarop de aan Meurskens te betalen maand ingehouden kan worden. Zij moeten hem de ordonnanties voor die maand doen toekomen.