22/05/1626, 7

22/05/1626, 7

7 De hertogin van La Trémoille verzoekt HHM conform hun resolutie d.d. 16 nov. 1618 te verordenen dat zij van ten minste één van de vier jaren (inclusief het Bestandsjaar) de rente van 2.000 gld. mag ontvangen.
HHM vragen advies aan de superintendenten en de ontvanger van Brabant.