22/05/1626, 13

22/05/1626, 13

13 De gedeputeerden van Gelderland maken melding van een onderschepte brief van de Infanta waarin haar ontvanger van Groningen en Wedde opgedragen wordt een lijst op te sturen met alle heffingen die daar dezerzijds worden opgelegd.
De brief gaat naar de RvS teneinde de retorsie, waartoe op 2 april is besloten, te hervatten.