22/05/1626, 18

22/05/1626, 18

18 Jonas van Padtburch heeft op zijn laatste tocht met Willem van Nassau naar Cadiz verwondingen opgelopen waardoor hij zijn linkeronderbeen is kwijtgeraakt. Hij wenst een traktement.
De RvS wordt advies gevraagd.