22/05/1626, 22

22/05/1626, 22

22 De RvS heeft schriftelijk geadviseerd Bokhoven de volgende hoeveelheden levensbehoeften toe te staan, in plaats van de oorspronkelijke op 28 nov. 1625 toegekende en op 5 maart gereduceerde lijst: wekelijks drie achtendelen zout en acht stoop wijn, dagelijks anderhalve ton bier, eenmalig twee tonnen weedas. HHM besluiten conform het advies en blijven voor het overige bij hun besluit van 5 maart.