23/05/1626, 1

23/05/1626, 1

1 HHM hebben de commissie gelezen die de graaf van Culenborch, de heer van Soelen, Rantwyck, de heer van Hemmen, Rensen, Kelffken, De Bije, Boshoff, Lintelo, Henrick van Eck, Lochteren, Wolter Wolterssen, Essen, Diderick van Eck, Halewijn en Feith hebben ontvangen om namens de Staten van Gelderland ter Staten-Generaal te verschijnen.