23/05/1626, 10

23/05/1626, 10

10 Raad van State Sommelsdyck en commies Van der Haer voeren ter vergadering aan dat in Breda sterk wordt aangedrongen op de afdoening van de verzochte servitiën conform het door HHM genomen besluit van 8 mei. De RvS vraagt zich af of de servitiën ook over de periode van de belegering moeten worden toegekend.
De RvS zal HHM van advies dienen.