23/05/1626, 12

23/05/1626, 12

12 In een schrijven van de Generaliteitsrekenkamer d.d. 19 mei berichten de gecommitteerden dat ontvanger Reael te Amsterdam zonder reden een provisie van eenderde procent eist van het geld dat de ambassadeurs van HHM per wissel op hem trekken. Holland moet die bedragen namelijk aan de Generaliteit betalen omdat zij ten laste van die provincie op de staat van oorlog zijn ondergebracht en aangezien Reael in dienst van de provincie is, mag hij daarvan geen provisie genieten.
Er valt nog geen besluit.