23/05/1626, 15

23/05/1626, 15

15 Een besluit over de rekesten van schippers en anderen die graag goederen uit en naar neutrale landen willen vervoeren, wordt uitgesteld.
Ook wacht men nog met een besluit over het schrijven van de magistraat van Dordrecht over de invoer van ijzer en andere goederen ten gunste van Jean Guillaume. De RvS heeft in zijn advies van 22 mei afgeraden het plakkaat van retorsie te omzeilen vanwege de gevolgen.