23/05/1626, 2

23/05/1626, 2

2 HHM hebben een brief ontvangen van de Gedeputeerde Staten van Groningen d.d. 4 mei waarin zij melden dat de Staten van Groningen jonker Lucas Clant, hoofdeling te Warfhuizen hebben gecommitteerd als lid van de Generaliteitsrekenkamer .
Hij heeft de eed afgelegd.