23/05/1626, 5

23/05/1626, 5

5 De RvS adviseert naar aanleiding van het op 13 mei ingediende rekest namens de stad Goch, dat de supplianten zich dienen te houden aan het plakkaat van retorsie.
De RvS zal op hun verzoek volgens dit plakkaat beschikken.