23/05/1626, 6

23/05/1626, 6

6 Magdalena Jansdr., vuurstookster van HHM, verzoekt zowel haar ordinaris als extraordinaris gage van respectievelijk 50 gld. en 30 gld. te verhogen.
HHM besluiten uitsluitend voor het traktement ordonnantie te laten passeren.