23/05/1626, 8

23/05/1626, 8

8 Maria van Dam, weduwe van agent Rijswyck, verzoekt voorschrijven aan de Hanzesteden ten einde van een traktement te worden voorzien.
HHM hebben dit afgewezen.