23/05/1626, 9

23/05/1626, 9

9 De gedeputeerden van Utrecht hebben verzocht een plakkaat te publiceren tegen het gouden en zilveren draadwerk in Dordrecht.
De gedeputeerden van Holland hebben een besluit hierover in beraad gehouden.