25/05/1626, 4

25/05/1626, 4

4 Manmaker is ter vergadering verschenen en heeft zijn credentiebrief van de Admiraliteit te Middelburg d.d. 20 mei overhandigd. Hij voert aan dat het College in ernstige financiƫle nood verkeert, zelfs geen arbeiders meer op de timmerwerf kan aanstellen en onmogelijk de schepen voor de tweede Engelse vloot kan uitrusten zonder subsidiƫring.
Ook meldt hij dat via Calais vele lieden uit Artois en omgeving hiernaartoe komen om te bedelen, aangezien daar grote graanschaarste heerst. De Admiraliteit heeft de schippers gelast het transport van deze mensen te staken op straffe van onderhoudsplicht. Degenen die nog onderweg zijn zullen in Vlaanderen worden afgezet.
Tot slot meldt hij nog dat de vijand vanuit Calais wordt bevoorraad, waarbij zich allerlei bedrog voordoet.
HHM wachten met het nemen van een besluit tot morgen.