25/05/1626, 9

25/05/1626, 9

9 De Admiraliteit te Dokkum heeft Cornelis Both en Jan Abes voor de post van controleur te Delfzijl genomineerd.
Both is verkozen en heeft daartoe de eed afgelegd in de handen van de president.