26/05/1626, 1

26/05/1626, 1

11 Na hervatting van de bespreking van de Franse alliantie is besloten dat Noortwyck en Vosbergen de ambassadeur van Frankrijk in overweging zullen geven een afschrift te verstrekken van de artikelen van de alliantie waarover in Frankrijk met Sommelsdyck en Languerack is gesproken. Ook zou hij die zelf ter vergadering bekend kunnen maken.

1 Deze resolutie is gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 128.