26/05/1626, 4

26/05/1626, 4

4 Doublet heeft aangevoerd dat Sommelsdijck in Parijs van de weduwe van Jean Monnincx en Louis Ferin 1.500 kronen heeft ontvangen. De ontvanger-generaal wordt geacht dit bedrag te betalen aan Hendrick Broen te Amsterdam op een termijn van anderhalf uso tegen 125 groten de kroon. Per 11 juni vervalt een bedrag van 4.687 gld. 10 st.
Doublet moet de wisselbrief accepteren en de gedeputeerden van Holland is verzocht hem van dit op hun consenten te korten bedrag te voorzien.