26/05/1626, 5

26/05/1626, 5

5 HHM hebben gesproken over de op 22 mei ontvangen brief van de Deense koning. Hij verzoekt betaling van het bij de alliantie beloofde subsidie en een voorschot van drie maanden.
In ogenschouw genomen dat de Deense koning de alliantie heeft geagreëerd - en de overhandiging van de agreatie van de Engelse koning alleen nog hangt op drie in een aparte memorie weergegeven artikelen die evenwel uitsluitend de twee koningen aangaan - houden HHM de alliantie voor geagreëerd. Schoonhoven en Brasser zullen dan ook worden ontboden voor een gesprek met Rantwyck, Matelieff, Vosbergen en thesaurier-generaal De Bie over het overmaken van het geld tegen het subsidie van Venetië.