26/05/1626, 12

26/05/1626, 12

12 De RvS heeft geadviseerd dat men Breda de servitiën mag doen toekomen, zoals het gebruik is voor belegerde steden, tot op de laatste dag waarop in die stad de middelen zijn geheven.
Uitgezocht zal worden wanneer de heffingen zijn opgehouden.