26/05/1626, 15

26/05/1626, 15

15 Op aandringen van de stad Goch zal op haar rekest hetzelfde worden geappointeerd als hetgeen 4 april ook is geappointeerd op het verzoek van Godtschalck Cops, burger van die stad. Daarin is gesteld dat de onderlinge handel tussen neutrale plaatsen bij plakkaat niet is verboden zolang die geen vijandelijke bodem of garnizoensplaatsen raakt.