26/05/1626, 17

26/05/1626, 17

17 De RvS heeft vanwege de gevolgen negatief geadviseerd over het verzoek van Jan van Heuckelhoven om voortzetting van zijn traktement.
HHM besluiten conform het advies.