26/05/1626, 18

26/05/1626, 18

18 Nu de RvS zijn zaak weer naar HHM heeft terugverwezen, vraagt baron de Horion in een bezwaarschrift hoe men zich in het graafschap Horn en het dorp Heel moet gedragen om geen overlast te ondervinden.
De heren die zijn gecommitteerd tot het onderzoek van de uitvoer naar en invoer uit neutrale gebieden, zullen deze kwestie ook bestuderen en HHM van de situatie op de hoogte stellen.