26/05/1626, 19

26/05/1626, 19

19 Van Haga is een brief d.d. 1 juni 1625 ontvangen waarin hij zijn voormalig secretaris mr. Cornelis van Dalen aanprijst.
Op dit moment wordt hierover geen besluit genomen.