26/05/1626, 20

26/05/1626, 20

20 In een vandaag geschreven brief verzoekt de Generaliteitsrekenkamer HHM conform hun resolutie van de laatste februari 1622 te bepalen dat de declaraties van de provincies, met name die van Gelderland en Overijssel , naar de Generaliteitsrekenkamer gaan en niet naar de RvS.
Enkele provincies hebben voor nadere bestudering een afschrift van de brief gevraagd. Er valt nog geen besluit.