26/05/1626, 21

26/05/1626, 21

21 Ridder Willem van Bronchorst krijgt op zijn verzoek paspoort voor zichzelf en zijn knecht om over water via Sas van Gent of Antwerpen de Schelde af te varen richting Picardiƫ om daar zijn vrouw, twee dochters, staatjuffrouw, kamenierster, secretaris, page en dienaar met bijbehorende bagage op te halen en dezelfde weg terug af te leggen.