26/05/1626, 3

26/05/1626, 3

3 De gedeputeerden van Holland zijn tevreden over de op 22 mei ingeleverde conceptordonnantie voor de commissaris-generaal van schepen en schippers die in het leger dienen.
Het concept gaat naar de RvS voor aanvulling en advies over het traktement van de commissaris-generaal en over andere nog opengelaten punten.