26/05/1626, 7

26/05/1626, 7

7 Commies Casenbroot compareert vanwege de door HHM aan de RvS gestuurde declaratie van de gedeputeerden te velde over de jaren 1624 en 1625. De RvS heeft de declaratie onderzocht en vraagt of HHM daarvan nog nader kennis willen nemen of dat hij ordonnantie zal depĂȘcheren van de gedeclareerde 30.660 gld.
De RvS zal de ordonnantie depĂȘcheren.