27/05/1626, 2

27/05/1626, 2

21 Vosbergen en Boetzeler, volgens de resolutie van 23 mei gecommitteerd tot het overleg met de Perzische ambassadeur, hebben verslag gedaan. De ambassadeur heeft gezegd zich bedacht te hebben en het beter te vinden dat zijn collega in Engeland blijft. Er is eveneens op aangedrongen de zijde in Engeland te laten en voor de klachten over de hertog de Guise naar de ambassadeur van Frankrijk te gaan.
De ambassadeur blijft echter vasthouden aan een formeel antwoord dat hij aan zijn koning kan sturen. De gecommitteerden hebben hem gezegd het gevaarlijk te vinden zoiets te versturen. Hij neemt genoegen met een antwoord in de vorm van een schriftelijke aantekening waarin melding wordt gemaakt van de overhandiging van de credenties, de audiƫntie en de verklaring dat zijn komst HHM aangenaam is.
Dezelfde heren hebben gemeld dat Mortaigne heeft toegezegd de Perzische ambassadeur tegen 50 gld. per dag te onderhouden, met ingang van heden en zolang hij hier verblijft. Dit bedrag is inclusief de huur van de meubelen, maar exclusief de huishuur.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perziƫ I, 696.