27/05/1626, 4

27/05/1626, 4

4 Naar aanleiding van een door Rumen overhandigde memorie zal de gouverneur te Emmerik worden geschreven niet toe te staan dat de lutherse predikant Bernhardus Gilenius in Emmerik [Emmerich], in strijd met het verbod van de Kleefse raden, preekt.