27/05/1626, 8

27/05/1626, 8

8 Huigens en Stavenisse brengen ook naar voren dat te Emmerik [Emmerich] en Rees een groot aantal schepen ligt, geladen met diverse goederen, hetgeen tot lorrendraaierij op grote schaal leidt.
De officieren van de konvooien en licenten aldaar zal worden geschreven uitsluitend de schepen toe te laten die binnenlopen om te lossen en de overigen terug te sturen, desnoods op gezag van de gouverneur van Emmerik die daarover ook een schrijven zal ontvangen.