27/05/1626, 1

27/05/1626, 1

1 In een brief van 11 mei delen de Gedeputeerde Staten van Groningen mee dat de Staten jonker Hayo Lewe tho Meijema nomineren als raad ter Admiraliteit te Amsterdam .
Commissie zal worden gedepĂȘcheerd. Leuwe heeft de eed afgelegd.