27/05/1626, 10

27/05/1626, 10

10 Naar aanleiding van hetgeen door Manmaker op 25 mei is aangevoerd, is besloten dat het geld voor de Admiraliteiten zal worden verdeeld zodra dit door de provincies is opgebracht. Teneinde de overige provincies duidelijk te maken dat Zeeland zijn quote in de subsidies voor de Admiraliteiten in de afgelopen jaren heeft voldaan, wordt hun verzocht met de ontvanger-generaal de afrekening te doen.
Inzake de bedelaars uit Calais geven HHM hun goedkeuring aan de verordening die Zeeland daartegen heeft uitgevaardigd.
Over de bestrijding van het bedrog dat wordt gepleegd bij het inklaren van goederen die in Calais terechtkomen zal nader beraad plaatsvinden. Dat geldt ook voor de vraag of verzwaring van lasten niet het uitwijken van de handel naar andere landen veroorzaakt. Eventueel zouden de schepen met zout, graan en Noordse waren naar de Republiek gebracht kunnen worden door oorlogsschepen die zich op hun vaarroute bevinden.