27/05/1626, 3

27/05/1626, 3

3 President Schaffer heeft vanochtend bezoek gehad van een hellebaardier die hem de geboorte van een jonge prins kwam aanzeggen.
De hellebaardier zal worden beloond met 3 dubbele rijders.
Culenborch, Noortwijck, Vosbergen, Boetzeler, Haersolte en Schaffer zullen Z.Exc. feliciteren met de geboorte van de prins. Zij zullen de wens uitspreken dat hij in Gods vrees opgroeit en de voetstappen van zijn vader, grootvader en oom volgt teneinde te zijner tijd een goed instrument ter bescherming van de vrijheid van deze landen te zijn. Zij zullen aanbieden de prins ten doop te houden.
Nadat de gecommitteerden deze gelukwensen hebben overgebracht hebben zij gerapporteerd dat Z.Exc. die in grote dank heeft aanvaard. Hij heeft verklaard dat er een dienaar van HHM is geboren die de voetstappen van zijn voorouders zal volgen. Niet alleen gaat Z.Exc. ervan uit dat HHM de jonge prins ten doop houden, hij beschouwt hen ook als vaders.