27/05/1626, 9

27/05/1626, 9

9 Willem Spaignart krijgt op zijn nader verzoek toestemming de gerestitueerde 1.250 gld., eerder door hem tijdens het beleg van Breda aan de soldaten verstrekt, naar die stad te brengen.