28/05/1626, 11

28/05/1626, 11

11 De inwoners van Middelburg in Vlaanderen verzoeken in overeenstemming met het aantal personen op de ingeleverde lijst, hun levensbehoeften uit Aardenburg te mogen halen.
De RvS zal advies worden gevraagd.