29/05/1626, 5

29/05/1626, 5

5 Carl van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 18 mei dat te Lübeck ongeveer achttien schepen klaar liggen met touwen, masten en munitie voor vertrek naar Spanje.
Joachimi zal dit in Engeland bekendmaken zodat er op gelet kan worden. Aan Lübeck zal worden geschreven dat dit in strijd is met de alliantie en dat de stad dit dus moet beletten wil zij haar burgers niet benadelen.